Drážďany 2011

Dopadová plocha pod horolezeckou stěnu

Tisknout


eshop.jipast.cz

Velký obchodní dům se sportovní nabídkou:  Atletika, Gymnastika, Školní sport, Sportovní hry, Plavání, Fitness, Rehabilitace, Terapie, Volný čas, Bojová umění

zinenky.cz

Nabízíme žíněnky a dopadové plochy pro gymnastiku, bojová umění, skok o tyči nebo skok do výšky.

zdravotni-potreby-atlantis.cz

Specializovaný zdravotnický obchod, naleznete zde  výukové hračky, pomůcky pro ergoterapii, rehabilitaci, terapii Snoezelen, rozvoj psychomotoriky atd.

Vlastní výroba

Zabýváme se výrobou žiněnek, doskočišť a dopadových ploch.

Kontakty

JIPAST a.s.
Vážní 400
503 41 Hradec Králové

Tel.: 495 215 115

Fax: 495 220 618
E-mail:

Vzdělávání zaměstnanců Jipast

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování:
ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: leden 2020 až prosinec 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012496


Stručný popis:

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační

úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Klíčové aktivity:

Obecní IT

Měkké a manažerské dovednosti