Upravit stránku

Nafukovací žíněnka od JIPASTU nabízí kvalitu a záruku 4 - 5 let!!! 

REACH - je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek.

Nejlevnější cena je jistě silnou motivací ke koupi výrobku, měli bychom si však být vědomi toho, co si za takovou cenu kupujeme. Někteří dodavatelé tvrdí, že hygienické normy plní. Například společnost Airtrak Factory, která má také své zastoupení v Česku, byla již v roce 2017 odsouzena nizozemským soudem v Gelderlandu za to, že u svých výrobků uvádí plnění přísných hygienických norem. Nebyla to pravda a její výrobky přesahují povolené limity normy REACH dvěstědvacetšestkrát (podle gymnastických časopisů Leon 2017/05 a GymPower 2017/04).

Je otázka priorit a svobodného rozhodnutí každého z nás, jakým hodnotám dáváme přednost. Buď hodnotě vyjádřené finanční částkou nebo svému zdraví a zdraví svých dětí.

Airtrack jipast

Odpovědi na to, z čeho je produkt vyroben a jaké standardy splňuje, by tak měly být samozřejmou součástí rozhodování o koupi určitého výrobku.

Naše produkty jsou kvalitně zpracované, na Airtrack dáváme záruku podle typu 4 - 5 let.
Proč nekupovat airtrack jinde než v Jipastu?
Z Číny bude záruka skoro nulová.
Ostatní firmy nesplňují certifikát REACH. Do škol, sportovních klubu a sportovišť nevhodné, zdraví nebezpečné.

Společnost Jipast zastupuje v Česku a na Slovensku značku Airgym, nizozemského výrobce nafukovacích žíněnek. Nafukovací žíněnky jsou v Evropě obecně známé pod anglickými jmény Airtrack nebo Airfloor a do Česka je dodává několik společností. Pokud je nám známo, jediné výrobky na českém trhu, který splňují hygienické normy EU známé pod označením REACH jsou právě výrobky AirGym – Jipast.

Přejít na produkt:

JIPAST