České soustavy norem

Veškeré vybavení tělocvičen podléhá standardům ČSN -  Pokud za zkratkou ČSN následuje zkratka EN, jedná se o převzatou Evropskou normu, která má status české technické normy a v rámci harmonizace definuje standardy pro daný výrobek na celém území Evropské unie.
Splnění požadavků norem je hlavním znakem prokazování jakosti tělocvičného nářadí, ať již
z důvodu funkčnosti, využitelnosti cvičebního nářadí pro hodiny tělesné výchovy (tedy nikoli pro hledisko minimálních nákladů - kritérium nejnižší ceny) nebo z důvodu prokazování jakosti před soudem, pokud dojde k závažnému úrazu a majitel nářadí (například škola) musí prokázat, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost daného sportoviště a jeho vybavení.
 

Žíněnky a dopadové plochy (matrace)

Jakost žíněnek a dopadových ploch stanovuje norma ČSN EN 12 503-1


Hlavní požadavky normy definují především následující vlastnosti:

Tlumení nárazu (shock absorption) - schopnost žíněnky zmenšit nárazové síly na uživatele, vyjádřená jako maximální zpomalení za stanovených zkušebních podmínek.
Průhyb (deflection) - schopnost žíněnky deformací při nárazu udržet uživatelovu stabilitu, vyjádřená jako maximální průhyb za stanovených zkušebních podmínek
Pružnost (resilience) - schopnost žíněnky vrátit energii po nárazu, vyjádřená jako pružnost v procentech za stanovených zkušebních podmínek
Jakost povrchu (surface) - horní strany žíněnky, na které se uživatel pohybuje
Jakost základny (base) - spodní strany žíněnky, která je určena být při použití v kontaktu s podlahou

Určení vhodného typu žíněnky pro daný účel závisí na mnoha faktorech. Vždy bychom měli úvahou pro koho je žíněnka určena:

věk/hmotnost
výkonnostní stupeň
druh aktivity (výuka, fyzická zdatnost, zábava)
výška skoku nebo pádu
druh dopadu


Základní vlastnosti žíněnky určuje tlumení nárazu, které je dané pružností a průhybem použitého materiálu. Normy ČSN EN určují typy dopadových ploch podle způsobu reakce na nárazové síly následujícím způsobem.

Poněkud větší průhyb než u žíněnek pro bojová umění je vyžadován u základních školních a gymnastických žíněnek se skákáním a doskakováním, které nejsou určeny pro doskok
z nářadí. Typická hustota těchto žíněnek je 80 až 120 kg/m3, tloušťka 6 až 8 cm.

Nejmenší průhyb je požadován především u bojových umění, kde žíněnky slouží jako bezpečná podlaha. Jde například o sporty jako jsou Judo nebo Aikido. Tyto žíněnky jsou také často nabízeny pod názvem tatami. Typická hustota žíněnek je 200 až 240 kg/m3
a tloušťka 4 cm.

Dopadové plochy (matrace), jsou určeny pro tlumení nárazu, například při pádech na záda. Typická tloušťka je 30 až 40 cm s PUR jádrem o hustotách 20 až 25 kg/m3.
 

Žíněnky určené především pro doskoky a kontrolované doskoky z nářadí mají podobný průhyb jako žíněnky typu 1 až 3. Nicméně specifické požadavky na tlumení nárazu a stabilitu doskoku určují také konstrukci těchto žíněnek, která obvykle kombinuje PE a PUR materiály v jádru žíněnky. Typická tloušťka je proto vyšší 12 až 20 cm s dopadovou vrstvou z PE o hustotě 30 kg/m3.
 

Doskočiště pro skok o tyči a skok vysoký jsou určeny pro největší výšku pádu. Typ 9 stanovuje podmínky pro školní doskočiště pro skok vysoký, typ 10 pro soutěže a typ 11 pro skok o tyči. Hustota PUR jádra je obvykle nízká 16 kg/m3, dalšího změkčení plochy dosahují výrobci komorovou konstrukcí jádra. Minimální soutěžní rozměry doskočiště pro skok vysoký jsou 500x300x70 cm, pro skok o tyči 500x500x80cm s čelními díly kolem skříňky 200 cm. IAAF stanovuje ještě větší rozměry pro své soutěže, včetně certifikace.
 

Výrobci materiálů vhodných pro veškeré druhy dopadových ploch používaných v hodinách tělesné výchovy musí plnit nejméně standardy ČSN EN včetně hygienických norem. V poslední době je však stále větší důraz kladen na spojení jakosti výrobku s ochranou zdraví a životního prostředí, které definuje nařízení Evropské unie REACH.

RE PUR - rekonstituovaná nebo pojená pěna.
je vyráběna pojením drcených segmentů PUR pěny. Výsledný výrobek dosahuje větší hustoty než původní PUR pěna, je odolný a elastický. V hustotách 80, 100 a 120 (kg/m3) se používá zvláště pro žíněnky typu 3 ČSN EN 12 503-1. V hustotách 200, 220 a 240 (kg/m3) slouží jako jádro pro klasické tatami pro Judo nebo Aikido s povrchem „rýžová rohož ”(jméno dezénu potahu, který napodobuje přírodní materiál).Technické požadavky pro judistické žíněnky stanovuje norma ČSN EN 12 503-3
Polyetylén
tento materiál se vyznačuje vysokou stabilitou při nízké hmotnosti. Pro žíněnky je standardem hustota 30 kg/m3 sítěného polyetylénu. Nesesítěný polyetylén má podstatně horší mechanické vlastnosti a používá se někdy pouze z důvodů nízké ceny pro účely domácího cvičení. Při větší zátěži se totiž, narozdíl od sítěného polyetylénu,  jeho struktura bortí (praskají vzduchové bubliny jádra) a přestává plnit funkci pružné dopadové plochy. Jádro sítěného polyetylénu se skládá z několika vrstev, spojovaných jak tepelně tak chemicky, obvykle po vrstvách o tloušťce 1 cm.
Polyuretan,  PUR pěna
PUR pěny jsou u nás známe pod jménem ochranné známky „molitan®”. Používají se výhradně jako jádra pro dopadové plochy a doskočiště v objemových hmotnostech od 16 do 30 kg/m3. Kromě hmotnosti je obvykle udáván také odpor proti stlačení v kPa. Například PUR pěna s označením 2020 má objemovou hmotnost 20 kg/m3 a odpor proti stlačení
2 kPa (který vzniká při stlačení vzorku pěny o 40% svého rozměru).


Potahy žíněnek jsou standardně vyráběny z jednostranně nebo oboustranně nánosovaných syntetických usní, koženek PVC na podkladu polyesterové tkaniny. Gramáž koženek se pohybuje od 550 do 900 g/m2. Povrch může být hladký nebo s dezénem.
V poslední době bývá PVC kritizováno, protože obsahuje migrující změkčovadla (ftaláty). Většina výrobců tak nabízí rovněž takzvané „bezftalátové materiály”.


Potahy žíněnek

Koženka bez dezénu - v Česku známá pod jménem ochranné známky „plastel®”. Vyrábí se, stejně tak jako ostatní koženky pro sportovní žíněnky, nánosováním
Koženka s dezénem - který může napodobovat useň, nebo jiné přírodní materiály (jako je například „rýžová rohož” pro tatami) případně vytváří různé geometrické vzory pro zlepšení protiskluzových vlastností materiálu.
 
Koberec - Gymnastické koberce mají povrch s krátkým vlasem typ velur s vlákny odolnými pro aplikaci suchých zipů. Koberec je pevně spojen (laminován) s PE jádrem.

Spodní strana

Antismyk - materiál, který má nejlepší protismykové vlastnosti ze všech koženek pro sportovní výrobu. Antismyk je méně odolný proti vnějším vlivům, protože jeho povrch není opatřen lakováním. Používá se tak pouze na výrobky u kterých se nepředpokládá časté stěhování a jejichž povrch je pevně spojen s jádrem, typicky to je spodní strana žíněnek (tatami) pro  pro Judo nebo Aikido.
Koženka s dezénem - protiskluz, popis je u předchozího hesla koženka s dezénem
Skrytý zip, spirála i jezdec zipu jsou zakryté. Spirála v lemu potahu a jezdec v kapse na konci spirály.
Přeprava a skladování
Správné skladování žíněnek je v horizontální poloze, tak aby celá plocha žíněnky spočívala na podložce. Skladovací podmínky musí zajistit suché prostředí bez velkých teplotních výkyvů a přímého slunečního záření.
Při přemísťování žíněnek v tělocvičně je vhodná svislá poloha, pro větší množství žíněnek
se používá standardizovaný přepravní vozík na kterém lze umístit až 12 žíněnek.
Při transportu dopravní firmou jsou žíněnky obvykle umístěny na paletách. Přepravní obal musí ochránit žíněnku proti vnějšímu poškození, standardně se balí do PE fólie, minimálně
o tloušťce 0,150 mm s ochranou rohů, například pomocí kartónu. Gymnastické koberce jsou obvykle přepravovány stočené na navíjecí cívce.
 

Přeprava a skladování


Checklist - žíněnky - kritická místa

Úchyty žíněnek jsou určeny pouze k usnadnění přenášení (ne k zavěšení výrobku pro skladování). Kontrolujeme stav opotřebení popruhu, jakost přišití, připevnění k obalu žíněnky. K opotřebení (například zlomení nánosu na hranách) dochází zvláště pokud výrobce použije nevhodný materiál na výrobu obalu žíněnky, například plachtovinu určenou pro nákladní auta. V takovém případě je nejvhodnějším řešením výměna poškozeného
obalu za nový.

 Jádro žíněnky se vyrábí z polyetylénu nebo z pojené pěny, která by měla být chráněno vrstvou textilie z obou stran. Textilie prodlužuje životnost jádra a omezuje vznik prachu z pojené pěny. PUR pěna nesplňuje technické požadavky normy ČSN EN 12 503-1  pro výrobu žíněnek (tlumení nárazu, průhyb, pružnost) a je možné ji použít  pouze pro dopadové plochy nebo
v kombinaci s dalším materiálem (například s PE). V tomto případě se však nejedná o standardní výrobek podle normy ČSN EN 12 503-1 a takové jádro by mělo být testováno s certifikací nezávislou zkušební autoritou.

PUR pěna
je dnes nejvíce používaným materiálem pro jádra dopadových ploch (matrací) a doskočišť pro skok do výšky a skok o tyči. Používáním, opakovaným stlačováním, dochází k postupnému opotřebení jádra (klesá hodnota kPa nastavená při výrobě) a jádro ztrácí schopnost tlumit náraz. (Specifikace PUR a ostatních materiálů viz. strana 1 této brožury)
Při kontrole jádra si všímáme zvláště trhlin a celkového opotřebení (zašpinění). Při běžném školním provozu vydrží PUR jádro několik let. Výměnu bychom měli zvážit, pokud je dopadová plocha používána více než 5 let.


Poškozený zip 
spirála nebo jezdec. Obvyklým poškozením spirály jsou vylomené zuby nebo přetržená niť, kterou je spirála připevněná k obalu. Častou závadou je také poškozený jezdec. Pokud je jezdec bez očka, můžeme k otevření zipu použít kleště nebo kancelářskou spojku.

Všechny certifikované žíněnky naleznete: 

JIPAST

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti