Dětská kladina kónická RinoGym®

Gymnastika beze strachu!!!

 Využití kladiny                       

Lokomoce s využitím kladinky podél (proudová metoda)
- chůze ve stoji rozkročném
- chůze vzad ve stoji rozkročném
- chůze v podřepu rozkročném
- chůze vzad v podřepu rozkročném
- chůze ve výponu rozkročném
- valčíkový krok
- polkový krok
- přísunný krok
- přeměnný krok
- klus ve stoji rozkročném
- klus vzad ve stoji rozkročném
- „skipping“ ve stoji rozkročném
- přeskoky stranou
- odrazem snožmo s meziskokem
- výskok stranou odrazem snožmo na kladinku a seskok na druhou stranu
(v mírném pohybu vpřed)
- přeskoky odrazem snožmo ve vzporu dřepmo (ruce na kladince)
- přeskoky odrazem snožmo vzad ve vzporu dřepmo (ruce na kladince)
- „ťukání chodidly“
– ze vzporu dřepmo rozkročném
– odrazem snožmo „ťuknutí chodidel“ nad kladinkou
- apod.

Všechny pohyby celého těla a jeho částí, kdy prostřednictvím svalového úsilí dochází k přemisťování těla z místa „A“ do místa „B“ souhrnně označujeme jako lokomoci. Na příkladu využití kladinky chceme ukázat, jak je možné s tématem „Lokomoce“ pracovat, rozvíjet jej

Lokomoce okolo kladinek (proudová metoda)
- chůze
- chůze vzad
- chůze stranou
- chůze v podřepu
- chůze ve výponu
- klus
- klus poskočný
- klus vzad
- cval stranou
- „zajíčci“ (opakované poskoky ze dřepu do vzporu)
- „rak“ vpřed
- „rak“ vzad
- „pes“ (běh po čtyřech)
- „chromý pes“ (běh po třech - jedna noha v zanožení pokrčmo)
- apod.

Lokomoce s využitím kladinky našíř (cvičení ve „vlnách“ - 4 zástupy)
- z rozběhu odrazem jednonož přeskok kladinky
- z rozběhu odrazem jednonož výskok na kladinku
- z rozběhu odrazem jednonož výskok na kladinku do stoje snožného/rozkročného
- výskok na kladinku odrazem snožmo a seskok vpřed
- apod.
Rovnovážná (dynamická i statická) cvičení na kladince
- chůze po kladince
- chůze ve výponu
- chůze vzad
- chůze stranou
- chůze stranou ve výponu
- chůze v podřepu
- poskoky snožmo vpřed
- poskoky snožmo vzad
- poskoky snožmo stranou
- skoky snožmo vpřed
- skoky snožmo vzad
- skoky snožmo stranou
- skoky snožmo s obratem
- skoky se skrčením přednožmo
- skoky s roznožením (čelným/bočným)
- přecházení kladinky ve vzporu dřepmo/podřepmo/stojmo
- stoj na levé (pravé) s krátkou výdrží
- podřep na levé (pravé) s krátkou výdrží
- apod.
Cvičení na rozvoj svalové zdatnosti
- vzpor ležmo ruce na kladince – kliky - vzpor ležmo nohy na kladince – kliky
- vzpor ležmo ruce na kladince – ručkování stranou
- vzpor vzadu ležmo ruce na kladince
- kliky - sed na kladince – opakované vztyky a sedy - vzpor sedmo – vzpor, skrčit přednožmo
- leh napříč na kladince
- leh na břiše napříč na kladince
- přenášení kladinky
- dřepy ve stoji na kladince
- obraty ve vzporu ležmo nad kladinkou
- apod.
JIPAST

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti